برنامه ریزی فرهنگی

فهرست

 

1.طرح آفام ( آماده سازی فضای فیزیکی مدرسه )

2.جشن جوانه ها ( ویژه دانش آموزان پایه اول )

3.طرح کیفیت بخشی به شورای دبیران ((جم 15))

4.اجرای طرح فرهنگ سازی در خصوص تولید پوشه کار به عنوان ابزار آموزش یاددهی و ارزشیابی در مدرسه   

5.طرح ((ثبت فرصت های  طلایی )) با رویکرد خاص به روش درس پژوهشی

6.طرح مدام ( طرح همیار دانش آموزان و اداره مدرسه توسط دانش آموزان  )

7.کلاس های آفتابی ( مدرسه بدون دیوار ، کلاس بدون اتاق)

8.تحقیق و پژوهش دانش آموزی با رویکرد برنامه درسی  

9.طرح تلاش ( بانک نیکان ) 

10.جشنواره نوروزی ( جشناد)  

11.تشکیل نمایشگاه نواندیشان جوان و تولید محتوای الکترونیکی

12.اجرای طرح همگام با قرآن  

                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                  

سـال تحصیلی 91-90

 

 

برنامه شماره   3

« بسمه تعالی »

کارشناسی راهنمائی آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

شناسنامه برنامه ی عمل مدرسه ایمان

سال تحصیلی 91-90

 

1

عنوان برنامه

طرح کیفیت بخشی به شورای دبیران ((جم 15))

2

اهداف برنامه

كمي و كيفي

افزایش میزان مشارکت دبیران در برنامه ریزی آموزشی و پرورشی مدرسه

آشنایی دبیران با جدیدترین تحولات علمی ، پژوهشی و یافته های علوم تربیتی

فراهم سازی فرصت های مناسب جهت تعامل دبیران و تبادل تجارب

رشد توانمندی های تخصصی و مهارت های حرفه ای دبیران با استفاده با استفاده از اساتید مجرب

 هدفمند شدن برگزاری جلسات شورای دبیران 

3

فعالیت های اجرایی

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت اصلی

 

مراحل اجرای فعالیت

جدول زمانبندی

(تاریخ وقوع)

شرح اجمالي فرايند و شرح عملياتي برنامه

1.تشکیل شورای دبیران

2.نیاز سنجی علمی دبیران

3.تعیین تاریخ و موضوعات جلسات

4.برگزاری جلسات شورای دبیران با حضور اساتید مجرّب  در  موضوعات مورد نیاز همکاران

5.تنظیم وارسال صورتجلسات

6. برگزاری آزمون

7.تشویق همکاران فعال در برنامه های آموزشی

8.تجزیه و تحلیل  عملکرد آموزشی و پرورشی مدرسه

9. نقد و بررسی پیشنهادها و راهکارها و انتقاد های همکاران

شهریور                   شهریور              شهریور                      در طول سال تحصیلی       در طول سال تحصیلی       در طول سال تحصیلی       در طول سال تحصیلی          در طول سال تحصیلی

4

منابع انسانی

مدير، معاونین ، دبیران ، اساتید مجّرب

5

منابع فیزیکی

اتاق جلسات ، ویدئو پروژکتور ، بسته های آموزشی

6

منابع مالی

برآورد مالی

000/000/10 ریال

محل تأمین اعتبار

مشارکت های مردمی مدرسه

7

 

 

ارزشیابی از برنامه

       فرآیند

برگزاری جلسات شورای دبیران به صورت کارگاهی با حضور اساتید مجرب ، ارائه بسته های آموزشی ، ثبت صورتجلسات و ارسال به منطقه

نتیجه

ارتقاء مشارکت همکاران در فعالیتهای مدرسه

پیامد

ایجاد اعتماد به نفس در همکاران ، ارتقاء فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدرسه

 

 

 

 

 

 

برنامه شماره   7

« بسمه تعالی »

                                     کارشناسی راهنمائی آموزش و پرورش منطقه 3 تهران            

شناسنامه برنامه ی عمل مدرسه ایمان

سال تحصیلی 91-90

 

1

عنوان برنامه

کلاس های آفتابی ( مدرسه بدون دیوار ، کلاس بدون اتاق)

2

اهداف برنامه

کمی و کیفی

افزایش انگیزه تحصیلی

آشنایی با مشاغل

با نشاط سازی محیط آموزشی

ایجاد ارتباط صمیمانه بین مدیر ، دبیر و دانش آموزان

کیفیت بخشی به فعالیت های یادگیری

 

5

فعالیت های اجرایی

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت اصلی

 

مراحل اجرای فعالیت

جدول زمانبندی

(تاریخ وقوع)

اجرای             برنامه های آموزشی

1.        تشکیل جلسه شورای دبیران

2.        توجیه نیروی انسانی ، دبیران و دانش آموزان و معاون آموزشی

3.        توجیه اولیاء

 

مهر

 

 

 

آبان

آبان

آبان

آبان

 

 

 

اردیبهشت

تدوین محتوا

 

 

 

 

1.        تشخیص دبیر جهت برگزاری کلاس های آفتابی

2.        پر نمودن فرم و تحویل آن به معاونت آموزشی جهت هماهنگی های لازم

3.        هماهنگی با اماکن ، ادارات که کلاس در آنجا تشکیل می گردد.

4.        تشکیل کلاس آفتابی

5.        گزارش نویسی

6.        بررسی گزارشات

7.        تشویق بهترین گزارش

 

اختتامیه

اجرای جشن آفتابی ، معرفی همکارانی که در طرح بیشترین همکاری را داشته اند.

6

منابع انسانی

کلیه کادر مدرسه ( مدیر ، معاونین ، دبیران ، مربیان ، دانش آموزان )

7

منابع فیزیکی

مدرسه ، وسیله نقلیه ، رضایت نامه

8

منابع مالی

برآورد مالی

بستگی به محل تشکیل کلاس دارد .

محل تأمین اعتبار

کمک های مردمی ، دانش آموزان و بودجه مدرسه

9

ارزشیابی از برنامه

فرآیند

شرکت در جلسات آموزشی و توجیهی

تشکیل کلاس آفتابی

بررسی گزارشات دانش آموزان

نتیجه

اجرای طرح های با نشاط و شاداب ، آشنایی با مشاغل  ، تنوع در محیط برگزاری کلاس

پیامد

 

تلفیق محیط یادگیری با محیط های طبیعی زندگی

ارتقاء انگیزه یادگیری

تجربه محیط های متنوع آموزشی

 

برنامه شماره   6

« بسمه تعالی »

                                     کارشناسی راهنمائی آموزش و پرورش منطقه 3 تهران                                    

شناسنامه برنامه ی عمل مدرسه ایمان

سال تحصیلی 91-90

 

1

عنوان برنامه

طرح مدام ( طرح همیار دانش آموزان و اداره مدرسه توسط دانش آموزان  )

2

اهداف برنامه

کمی و کیفی

جلب مشارکت دانش آموزان در فعالیت ها و وظایف  و مسئولیت های مدرسه

 رشد و پرورش مهارت های زندگی ، آداب اجتماعی دانش آموزان و تقویت  حس مسئولیت پذیری آنها

رشد اعتماد به نفس و افزایش نشاط و شادمانی و علاقمندی دانش آموزان به مدرسه ،

 ایجاد فرصت مناسب برای تعامل و درک متقابل دانش آموزان و اولیاء مدرسه

آماده سازی دانش آموزان جهت کسب موقعیت های شغلی بهتر در آینده

 

 

 

5

فعالیت های اجرایی

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت اصلی

 

مراحل اجرای فعالیت

جدول زمانبندی

(تاریخ وقوع)

تعیین حیطه ی فعالیت دانش آموزان

تعیین وظایف و مسئولیت های مورد انتظار دانش آموزان در مجری

تعیین روزهای اجرای طرح در مدرسه

شناسایی و ساماندهی دانش آموزان در مسئولیتهای تعیین شده

آموزش و توجیه دانش آموزان و تشریح وظایف آنها

 

 

 

مهر

مهر

مهر

مهر

 

بهمن

اسفند

اردیبهشت

 

 

تشویق

 

 

ارزیابی از فعالیتهای دانش آموزان در مسئولیتهای مورد نظر توسط کمیته ارزیاب

تشویق دانش آموزان فعال  

 

 

 

 

6

منابع انسانی

مدیر ، معاونین ، دبیران ، دانش آموزان

7

منابع فیزیکی

کلاس درس ، اتاق جلسات ، نمونه برگ های ارزیابی ، بسته هاس آموزشی وظایف

8

منابع مالی

برآورد مالی

000/000/5 ریال

محل تأمین اعتبار

مشارکتهای مدرسه  

9

ارزشیابی از برنامه

فرآیند

آموزش وظایف دانش آموزان ، همیار در پست های مدیریت ، معاونت ، دبیران ، خدمات ، روابط عمومی ، متصدیان مراکز یادگیری

نتیجه

نظر سنجی از دبیران  و دانش آموزان در زمینه طرح و افزایش میزان مسئولیت پذیری و مشارکت دانش آموزان  

پیامد

 

ارتقاء انگیزه تحصیلی در دانش آموزان ، ایجاد زمینه مشارکت مطلوبتر برای دانش آموزان

بهبود فرایند های آموزشی در مدرسه  

 

برنامه شماره   1

« بسمه تعالی »

                                     کارشناسی راهنمائی آموزش و پرورش منطقه 3 تهران                                    

شناسنامه برنامه ی عمل مدرسه ایمان

سال تحصیلی 91-90

 

1

عنوان برنامه

طرح آفام ( آماده سازی فضای فیزیکی مدرسه )

2

اهداف برنامه

کمی و کیفی

 آماده سازی فضای فیزیکی مدرسه

ایجاد محیطی شاد و با نشاط

استفاده از زمان مقتضی جهت فعالیتهای  عمرانی

 

 

 

 

 

 

5

فعالیت های اجرایی

 

فعالیت اصلی

 

مراحل اجرای فعالیت

جدول زمانبندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح اجمالی

فرایند و شرح

عملیاتی برنامه

تشکیل جلسه

استماع نظرات و کارشناسی همکاران و اعضاء محترم انجمن اولیاء و مربیان

استخراج فعالیتهای عمرانی و تعمیراتی مدرسه شامل :

نقاشی و طراحی دیوارهای مدرسه ، نقاشی نیمکتهای دانش آموزان ، نصب هواکش در اتاق سرایداری ، آزمایشگاه ، کتابخانه ، اتاق معاونین طبقه دوم ، نظافت عمومی مدرسه ، جداسازی کتابخانه و سایت ، خریداری ملزومات مورد نیاز مدرسه ، کمد اتاق مدیریت

 

 

 

 

 

 

تیر

تیر

تیر

مرداد و شهریور

6

منابع انسانی

مدیر ، معاونین ، انجمن اولیاء و مربیان ، کادر خدماتی مدرسه ، نیروی کار  

7

منابع فیزیکی

رنگ ، هواکش ، در و پنجره  ، طرحهای مورد نیاز طراحی حیاط و در مدرسه

8

منابع مالی

برآورد مالی

000/000/50 ریال

محل تأمین اعتبار

مشارکتهای مردمی   

9

ارزشیابی از برنامه

فرآیند

انجام امور مربوط در قسمت عملیات برنامه  

 

نتیجه

آماده سازی  شایسته مدرسه جهت بازگشایی مدرسه

 

 

 

برنامه شماره   2

« بسمه تعالی »

                                     کارشناسی راهنمائی آموزش و پرورش منطقه 3 تهران                                    

شناسنامه برنامه ی عمل مدرسه ایمان

سال تحصیلی 91-90

 

1

عنوان برنامه

جشن جوانه ها ( ویژه دانش آموزان پایه اول )

2

اهداف برنامه

کمی و کیفی

آشنایی دانش آموزان پایه اول با محیط

آشنایی دانش آموزان پایه اول با معلمان و مربیان

ایجاد یک تجربه به یاد ماندنی همراه با نشاط و شادابی

کاهش استرس و اضطراب خانواده ها از حضور فرزندشان در یک محیط جدید

آماده سازی دانش آموزان ورودی اول جهت پذیرش مقطع بالاتر و رویارویی با تجارب جدید

 

 

 

3

فعالیت های اجرایی

 

فعالیت اصلی

 

مراحل اجرای فعالیت

جدول زمانبندی

(تاریخ وقوع)

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح اجمالی فرایند و شرح برنامه

 

 

 

 

 

 

تشکیل کمیته بازگشایی مدرسه ویژه دانش آموزان پایه اول

آماده سازی فضای مدرسه و پیش بینی مقدمات و امکانات مورد نیاز

نوشتن پیامهایی ویژه جشن جوانه ها بر روی تابلوی کلاس

آذین بندی درب ورودی مدرسه و فضای حیاط و راهروها

حضور دبیران پایه اول در مراسم(( جشن جوانه ها ))

اجرای مراسم مختلف در روز ((جشن جوانه ها ))

اهداء هدیه به عنوان  یادبود روز  ((جشن جوانه ها))

تهیه عکسهای یادگاری انفرادی و جمعی

برگزاری نماز شکر به همراهی امام جماعت

هدیه به دانش آموزان متولد شهریور

 

شهریور

شهریور

شهریور

شهریور

شهریور

شهریور

شهریور

5

منابع انسانی

مدیر ، معاونین ،انجمن اولیاء و مربیان  دبیران پایه اول  ، خدمات

6

منابع فیزیکی

کلیه فضای فیزیکی مدرسه که مورد نیاز اجرای مراسم است .

7

منابع مالی

برآورد مالی

000/000/1 ریال

محل تأمین اعتبار

مشارکتهای مردمی  

8

ارزشیابی از برنامه

فرآیند

اجرای کلیه فعالیتها  

نتیجه

آشنایی دانش آموزان با محیط آموزشگاه و کاهش استرس و اضطراب دانش آموزان  

 

پیامد

 

ایجاد روحیه نشاط و شادابی در  دانش آموزان و  در دانش آموزان و آمادگی لازم جهت حضور در کلاس در س 

 

برنامه شماره   9

« بسمه تعالی »

                                     کارشناسی راهنمائی آموزش و پرورش منطقه 3 تهران                                    

شناسنامه برنامه ی عمل مدرسه ایمان

سال تحصیلی 91-90

 

1

عنوان برنامه

طرح تلاش ( بانک نیکان ) 

2

اهداف برنامه

کمی و کیفی

بهبود فعالیتهای یاددهی / یادگیری دانش آموزان

ایجاد حس رقابت سالم بین دانش آ»وزان

ایجاد زمینه جهت تلاش دانش آ»وزان ضعیف درسی

ارزش گذاری به تلاشهای دانش آموزان

تکریم اولیاء و دانش آ»وزان

تشویق دانش آ»وزان پیشرفتی و فعال و برتر در حوزه های پرورشی وآموزشی و  انضباطی

 

 

3

فعالیت های اجرایی

 

فعالیت اصلی

 

مراحل اجرای فعالیت

جدول زمانبندی

(تاریخ وقوع)

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح اجمالی فرایند و شرح برنامه

 

 

 

 

 

 

تشکیل کمیته تشویق

امتیاز بندی جوایز دانش آموزی

ارائه چکهای امتیاز به دبیران با توجه به سهمیه هر درس  جهت ارائه به فعالیتهای دانش آموزان

برگزاری شورای دبیران و توجیه همکاران محترم 

اخذ امتیازات دانش آموزان

ارائه جوایز با توجه به امتیاز مکتسبه

ارائه شاخصای تشویق دانش آموزان در حوزه های مختلف پرورشی ، آموزشی و انضباطی

 

 

شهریور

مهر

مهر

 

مهر

درطول سال تحصیلی

درطول سال تحصیلی

شهریور

5

منابع انسانی

مدیر مدرسه ، معاونین،دبیران  ،انجمن اولیاء و مربیان  دانش آموزان  

6

منابع فیزیکی

جایزه چکهای امتیاز ،جوایز

8

منابع مالی

برآورد مالی

000/000/15 ریال

محل تأمین اعتبار

مشارکتهای مردمی  

9

ارزشیابی از برنامه

فرآیند

بهبود فعالیتهای یاددهی ، یادگیری مدرسه

 

نتیجه

تشویق دانش آموزان برتر در حوزه های مختلف پرورشی ، آموزشی انضباطی

 

پیامد

 

ارتقاء سطح آموزشی و پرورشی مدرسه

 

 

 

برنامه شماره  8

« بسمه تعالی »

                                     کارشناسی راهنمائی آموزش و پرورش منطقه 3 تهران              

شناسنامه برنامه ی عمل مدرسه ایمان

سال تحصیلی 91-90

 

1

عنوان برنامه

تحقیق و پژوهش دانش آموزی با رویکرد برنامه درسی  

2

اهداف برنامه

کمی و کیفی

پرورش روحیه تحقیق و پژوهش در دانش آموزان

تقویت روحیه تفکر و تعقل در دانش آموزان

ایجاد فرصت جهت فعالیتهای پژوهشی دانش آموزان

ارتقاء اعتماد به نفس در دانش آموزان

ایجاد زمینه جهت انتقال معلومات جدید بین دانش آموزان

ایجاد زمینه جهت آشنایی با شیوه های پژوهشی

تقویت نگرش کیفی دانش آموزان به بخش های مختلف دروس

 

 

3

فعالیت های اجرایی

 

فعالیت اصلی

 

مراحل اجرای فعالیت

جدول زمانبندی

(تاریخ وقوع)

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح اجمالی فرایند و شرح برنامه

 

 

 

 

 

 

برگزاری جلسه شورای دبیران

ارائه شیوه های پژوهش به صورت مکتوب  به دانش آ»وزان

آموزش و پژوهش به دانش آموزان

اجرای مراحل پژوهش توسط دانش آموزان

هدایت دانش آموزان توسط دبیر راهنما

انتخاب پژوهش های برتر

تقدیر و تشکر از پژوهشهای برتر

برگزاری جشنواره جهت ارائه پژوهشهای برتر

ارائه بسته های آموزشی شامل کلیه  فعالیت های انجام شده در حوزه پژوهش دانش آموزان

 

شهریور

مهر

آبان

آبان و آذر

آبان و آذر

بهمن

اسفند

اسفند

اسفند

5

منابع انسانی

مدیر مدرسه ، معاونین،دبیران  ، دانش آموزان  ، اساتید مجرب

6

منابع فیزیکی

ارائه جزوه پژوهش در بسته های آموزشی مورد نیاز 

7

منابع مالی

برآورد مالی

000/000/5 ریال

محل تأمین اعتبار

مشارکتهای مردمی  

8

ارزشیابی از برنامه

فرآیند

شرکت در جلسه های پژوهشی

نتیجه

کنترل گام های اجرایی و ارزیابی از کیفیت آثار پژوهشی دانش آ»وزان

 

پیامد

 

شناسایی دانش آ»وزان مستعد جهت تحقیقات و انجام کارهای پروژه ای

ایجاد بستر سازی پژوهشی برای دانش آموزان جهت فعالیتهای تکمیلی در سطوح بالاتر

 

 

برنامه شماره 10

« بسمه تعالی »

کارشناسی راهنمائی آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

شناسنامه برنامه ی عمل مدرسه ایمان

سال تحصیلی 91-90

 

1

عنوان برنامه

جشنواره نوروزی ( جشناد)  

2

اهداف برنامه

کمی و کیفی

ایجاد روحیه شادابی و نشاط در دانش آموزان

ارتقاء سطح خود باوری در دانش آموزان

ارتقاء حس مسئولیت پذیری

ایجاد زمینه جهت پرورش ذهن خلاق

ایجاد زمینه جهت شکوفایی هنری و حرفه ای دانش آ»وزان

ارتقاء حس اعتماد به نفس در دانش آموزان

 

 

3

فعالیت های اجرایی

 

فعالیت اصلی

 

مراحل اجرای فعالیت

جدول زمانبندی

(تاریخ وقوع)

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح اجمالی فرایند و شرح برنامه

 

 

 

 

 

 

تشکیل شورای مدرسه با حضور نمایندگان دانش آموزی

اخذ پیشنهادهای دانش آ»وزان پیرامون کیفیت اجرای برنامه

استفاه از تجارب ًترمیم نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت سال گذشته ً

فراهم نمودن فضای مناسب جهت انجام فعالیتهای مرتبط با هر دانش آموز بصورت انفرادی یاگروهی

جمع بندی فعالیت های انجام شده

کمک به دانش آموزان نیازمند دیگر با عواید حاصل از جشنواره

معرفی غرفه های برتر با ملاک های از پیش تعیین  شده

 

دی

دی

بهمن

نیمه اول اسفند

نیمه دوم اسفند

نیمه دوم اسفند

نیمه دوم اسفند 

نیمه دوم اسفند 

نیمه دوم اسفند 

5

منابع انسانی

کادر اجرایی ، دانش آ»وزان داوطلب جهت اجرای طرح 

 

6

منابع فیزیکی

در نظر گرفتن سالن اجتماعات ، میزهای تزیین شده جهت فعالیت های دانش آموزان   

 

7

منابع مالی

برآورد مالی

000/000/2 ریال

 

محل تأمین اعتبار

مشارکتهای مردمی  

8

ارزشیابی از برنامه

فرآیند

تشکیل شورا ، اجرای فعالیتها  

 

پیامد

 

دستیابی به اهداف برنامه

 

برنامه شماره 12

« بسمه تعالی »

                                     کارشناسی راهنمائی آموزش و پرورش منطقه 3 تهران                   

شناسنامه برنامه ی عمل مدرسه ایمان

سال تحصیلی 91-90

 

1

عنوان برنامه

اجرای طرح همگام با قرآن  

2

اهداف برنامه

کمی و کیفی

تقویت انس دانش آموزان با قرآن

آموزش نحوه بهره گیری از آیات قرآن در زندگی روزانه

ارتقاء توانایی درک مفاهیم قرآنی دانش آموزان

تقویت توانایی روان خوانی قرآن در دانش آموزان

تبیین ارزشهای اسلامی و درونی شدن ارزشها

 

 

3

فعالیت های اجرایی

 

فعالیت اصلی

 

مراحل اجرای فعالیت

جدول زمانبندی

(تاریخ وقوع)

 

 

4

 

 

 

 

 

 

تعیین و ارائه

عنوان آموزشی

 

تهیه cd  ،  آیات منتخب قرآنی

 

شهریور

 

 

شهریور

مهر

مهر

 

در طول سال تحصیلی

 در طول سال تحصیلی

اردیبهشت

فروردین

اردیبهشت

 

توجیه طرح

 

طرح موضوع در جلسه شورای دبیران

توجیه اولیاء در جلسات

توجیه دانش آموزان و تبیین شیوه اجرا

 

 

اجرای طرح

استفاده از محتوای آموزشی تهیه شده در کلاس

مستند سازی شیوه های اجرا و ابتکارات همکاران

ارائه گزارش به منطقه از روند اجرای طرح

 

تشویق

شناسایی دبیران و دانش آموزان فعال

تشویق فعالین طرح

5

منابع انسانی

مدیر ، معاونین ، دبیران مدرسه و دانش آموزان

6

منابع فیزیکی

بسته های آموزشی ، جوایز

7

منابع مالی

برآورد مالی

000/000/10 ریال

 

محل تأمین اعتبار

منطقه    

8

ارزشیابی از برنامه

فرآیند

بازدید از نحوه اجرای طرح در کلاس و برگزاری جلسات

 

نتیجه

بررسی مستندات و گزارشات و ارائه بازخورد

پیامد

 

نظر سنجی از اولیاء و دانش آموزان و بررسی میزان علاقه مندی دانش آ»وزان به قرآن کریم و ارزشهای آموزش داده شده

 

برنامه شماره 4

« بسمه تعالی »

                                     کارشناسی راهنمائی آموزش و پرورش منطقه 3 تهران                   

شناسنامه برنامه ی عمل مدرسه ایمان

سال تحصیلی 91-90

 

1

عنوان برنامه

اجرای طرح فرهنگ سازی در خصوص تولید پوشه کار به عنوان ابزار آموزش یاددهی و اندیشانی در مدرسه   

2

اهداف برنامه

کمی و کیفی

استفاده از روش های متنوع ارزشیابی کیفی و تکوینی

تعمیق یادگیری دانش آموزان

رشد اعتماد به نفس دانش آموزان از طریق ثبت روند رشد آموزشی

توجه به فعالیت های مکمل و فوق برنامه در تعمیق یادگیری

اطلاع رسانی مناسب به اولیاء در خصوص وضعیت آموزشی دانش آموزان

 

 

3

فعالیت های اجرایی

 

فعالیت اصلی

 

مراحل اجرای فعالیت

جدول زمانبندی

(تاریخ وقوع)

 

 

4

 

 

 

 

 

 

تشریح طرح

 

طرح در شورای دبیران

جمع آوری نظرات همکاران در خصوص پوشه کار

تعیین و اعلام خط مشی اجرایی طرح

 

مهر

مهر

مهر

مهر

مهر

 

 

مهر

درطول سال تحصیلی

مهر

فروردین

فروردین

فروردین و اردیبهشت

آموزش همکاران

در یافت شاخص های ارزیابی پوشه کار و ارائه به همکاران

 

 

اجرای طرح

آموزش به دانش آموزان

تدریس دروس  با استفاده از روش ارزشیابی براساس پوشه کار

تهیه پوشه کار توسط دانش آموزان با هدایت دبیر

تشکیل نمایشگاه

جمع آوری نمونه پوشه کارهای برگزیده دانش آموزان

انتخاب بهترین پوشه کار دانش آموزان

تشکیل نمایشگاه از پوشه کارهای  برگزیده  

5

منابع انسانی

مدیر ، معاونین ، دبیران مدرسه و دانش آموزان

6

منابع فیزیکی

بسته های آموزشی ، نمون برگ های مورد نیاز، محل تشکیل جلسات  

7

منابع مالی

برآورد مالی

000/000/5 ریال

 

محل تأمین اعتبار

مشارکت مردمی

8

ارزشیابی از برنامه

فرآیند

بازدید از کلاس و بررسی شیوه اجرای طرح

 

نتیجه

بررسی پوشه کار دانش آموزان و نحوه به کارگیری آن در ارزشیابی

پیامد

 

رشد کیفیت آموزشی و پرورشی دانش آموزان  

 

برنامه شماره 5

« بسمه تعالی »

                                     کارشناسی راهنمائی آموزش و پرورش منطقه 3 تهران                   

شناسنامه برنامه ی عمل مدرسه ایمان

سال تحصیلی 91-90

 

1

عنوان برنامه

طرح ((ثبت فرصت های طلایی )) با رویکرد خاص به روش درس پژوهشی

2

اهداف برنامه

کمی و کیفی

مستند سازی شیوه های تدریس خلاقانه دبیران

انتقال تجارب موفق همکاران

نقد و بررسی شیوه های تدریس همکاران و رفع کاستی های احتمالی در راستای روش درس پژوهشی

 

 

3

فعالیت های اجرایی

 

فعالیت اصلی

 

مراحل اجرای فعالیت

جدول زمانبندی

(تاریخ وقوع)

 

 

4

 

 

 

 

 

 

توجیه همکاران

 

طرح در شورای دبیران

جلب تمایل همکاران به اجرای طرح

ثبت نام همکاران جهت شرکت در طرح براساس تمایل

 

شهریور

شهریور

مهر

 

آبان

 

آبان

آبان الی دی

 

 

آبان

بهمن و اسفند

بهمن و اسفند

اسفند

 

پیش بینی امکانات

تهیه دوربین فیلم برداری مناسب

 

 

اجرای طرح

تهیه جدول زمان بندی برای اجرای تدریس دبیران داوطلب

انجام فیلم برداری

رفع نواقص احتمالی

 

بهره برداری

تهیه نمون برگ های ارزشیابی

نمایش در شورای دبیران و جلسات  همکاران

تحلیل شیوه تدریس توسط همکاران

تشویق همکاران   

5

منابع انسانی

مدیر ، معاونین ، دبیران مدرسه و دانش آموزان

6

منابع فیزیکی

دوربین ، فیلم و cd ، نمون برگ های ارزیابی

7

منابع مالی

برآورد مالی

000/000/10 ریال

 

محل تأمین اعتبار

اعتبارات مدرسه

8

ارزشیابی از برنامه

فرآیند

بررسی  و کنترل مراحل اجرای طرح و حضور در جلسات فیلم برداری و نمایش تحلیلی

 

نتیجه

ارزیابی فیلم های تولید شده  

پیامد

 

نظرسنجی از همکاران ، ارزیابی میزان تاثیر مثبت  این روش در انتقال تجارب یادگیری و کیفیت آموزش دانش آموزان   

 

برنامه شماره 11

« بسمه تعالی »

                                     کارشناسی راهنمائی آموزش و پرورش منطقه 3 تهران                   

شناسنامه برنامه ی عمل مدرسه ایمان

سال تحصیلی 91-90

 

1

عنوان برنامه

تشکیل نمایشگاه نواندیشان جوان و تولید محتوای الکترونیکی

2

اهداف برنامه

کمی و کیفی

ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت استفاده از فناوری های آموزشی

فراهم سازی شرایط مناسب برای رشد و تقویت استعدادهای دانش آموزان

تشویق همکاران با استفاده از فناوری های آموزشی

تشویق دانش آموزان جهت انجام فعالیتهای گروهی

ایجاد زمینه جهت بروز خلاقیت علمی دانش آموزان

هدایت دانش آموزان برای دست سازه های علمی دانش آموزان در دروس مختلف

 

3

فعالیت های اجرایی

 

فعالیت اصلی

 

مراحل اجرای فعالیت

جدول زمانبندی

(تاریخ وقوع)

 

 

4

 

 

 

 

 

 

توجیه همکاران

طرح در شورای دبیران

شهریور

مهر

 

 

مهر

مهرو آبان

بهمن

 

اسفند

اسفند

اسفند

بهمن

اسفند

 

توجیه       دانش آموزان 

 

توجیه دانش آموزان در کلاس ها

 

اجرای طرح

دسته بندی دانش آموزان براساس علایق نوع کار ( دست سازه یا تولید محتوا )

هدایت دانش آموزان توسط دبیران

جمع آوری آثار الکترونیکی و دست سازه ها

 

 

تشکیل نمایشگاه 

آماده نمودن محل برگزاری نمایشگاه

آماده سازی شناسنامه های کار

دعوت از اولیاء

ارزیابی کارهای ارائه شده در نمایشگاه

تشویق همکاران و دانش آموزان فعال   

 

5

منابع انسانی

مدیر ، معاونین ، دبیران ، دانش آموزان و اولیاء

6

منابع فیزیکی

محل تشکیل نمایشگاه  ، سیستم های الکترونیکی ، جوایز ، نمون برگ های ارزیابی

7

منابع مالی

برآورد مالی

000/000/15 ریال

 

محل تأمین اعتبار

اعتبارات مدرسه

8

ارزشیابی از برنامه

فرآیند

بررسی روند اجرای طرح ، نحوه تشکیل جلسات و آثار دانش آموزان

 

نتیجه

پیگیری اجرای مطلوب نمایشگاه   

پیامد

 

نظرسنجی از دبیران و دانش آموزان در خصوص میزان اثر بخش طرح    

کـلاس آفتـابـی

نام و نام خانوادگی :                                                 کلاس :                              درس :

موضوع تدریس :                                              محل تشکیل کلاس :                               تاریخ تشکیل کلاس :

مشروح گزارش کلاس :

 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 12:54  توسط خانم خدیجه رجبی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ در خصوص فعالیت های مرتبط با درس برنامه ریزی فرهنگی زیر نظر استاد محترم جناب آقای دکتر علی اکبر رضایی می باشد .

نوشته های پیشین
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
آرشیو موضوعی
برنامه ریزی فرهنگی
فصل سوم برنامه ریزی
برنامه سالانه (عملکرد)مدرسه راهنمایی ایمان 91-90
تقویم اجرایی مدرسه راهنمایی ایمان 91-90
آسیب شناسی فرهنگی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM